Wydawnictwo Pani Twardowska

Zamówienia przyjmujemy e-mailem lub telefonicznie:
22 848 31 46
668 667 821
Alicja.Twardowska@wp.pl
Wydawnictwo

1. Stanisław Halat – “Mały perkusista”

Cena 20 zł, wydanie 2011 r.

Publikacja jest przeznaczona na werbel i ksylofon. Powstała na zamówienie Centrum Edukacji Artystycznej. Skierowana jest do najmłodszych uczniów klas perkusji oraz   do dzieci spoza szkolnictwa muzycznego. Zbiorek zawiera ćwiczenia, etiudy oraz łatwe utwory do gry na werblu i ksylofonie.                            

Autor – dr  Stanisław Halat jest znanym perkusistą, pedagogiem, autorem  licznych publikacji i utworów na instrumenty perkusyjne.


2. Stanisław Halat - “Etiudy na ksylofon”

Cena 32 zł, wydanie 2016 r.

Zbiór 30 Etiud na ksylofon w 24 tonacjach jest kompilacją różnego rodzaju problemów technicznych, zawartych w utworach o zmiennej pulsacji i metrum.
Etiudy, jako ćwiczenia rozwijające prolifikację techniczną w krótkiej formie, mogą także być traktowane jako materiał do czytania nut à vista i stosowania dynamiki w pełnym ambitusie - ważnego środka wyrazu w muzyce.


Od Autora:
Liczba utworów i różnorodność zawartych w nich problemów technicznych pozwala na zapoznanie się z nimi i pokonywanie kolejnych progów w nauce gry na ksylofonie. Zastosowanie przednutek, dwudźwięków, nieregularnych rytmów i metrum, ich zmienność przyczynią się do wniknięcia w materię muzyczną i w przyszłości będą pomocne w pracy nad utworami o większym formacie formalnym, zarówno w aspekcie technicznym, jak też interpretacyjnym.