Wydawnictwo Pani Twardowska

Zamówienia przyjmujemy e-mailem lub telefonicznie:
22 848 31 46
668 667 821
Alicja.Twardowska@wp.pl
Wydawnictwo

1. Romuald Twardowski – “Było nie minęło”

Cena 25 zł, Wydanie 2000, s. 252

Wspomnienia Romualda Twardowskiego, wybitnego kompozytora urodzonego w Wilnie, stanowią  jedyny w swoim rodzaju dokument wydarzeń rozgrywających się  w tym mieście w czasie wojny, jak i w latach powojennych. Ponadto Autor, z właściwą sobie swadą  i zadziwiającą bystrością,  prowadzi czytelnika przez różne zakątki Europy i Afryki, opisuje swoje zmagania twórcze,  przeplatając je dygresjami na temat naszego życia muzycznego.

Zobacz recenzje:
Recenzja 1 »
Recenzja 2 »

 


2. Romuald Twardowski -  “Kompozytor w zwierciadle krytyki”

Wydanie 2009, s. 104

Książka  Kompozytor  w zwierciadle krytyki to ewenement!  Rzadko bowiem się zdarza, aby twórca (i jego dzieło) był  przez wiele lat w orbicie zainteresowań prasy w tak dużym stopniu, że z materiałów tych  powstała oddzielna książka.  Będzie ona z pewnością służyła tym, którzy pragną zgłębić twórczość wybitnego kompozytora.

Książka została wydana z okazji przypadającego w 2010 roku   osiemdziesięciolecia  urodzin artysty. Wydawnictwo zaś udostępnia tę publikację BEZPŁATNIE wszystkim, którzy uzasadnią potrzebę posiadania tej  treściwej książeczki.


3.  Romuald Twardowski – “Wilno, moje miasto”

Cena 33 zł, wydanie 2016 r., s.116

Najnowsza publikacja Wilno, moje miasto - jest napisana w formie wywiadu z kompozytorem na temat pierwszych 27 lat jego życia w tym pięknym, niegdyś polskim mieście. Kompozytor - uroczy gawędziarz - opowiada historie ze swojego dzieciństwa i młodości, opisuje przedwojenne i powojenne losy Wilna. Lektura tej książki z pewnością czytelnika wzruszy, rozbawi i zmusi do refleksji. Książka jest wydana z ilustracjami.


4. Tadeusz Prejzner -  “Muzyka była zawsze w nas

Cena 25 zł, wydanie 2010 r., s. 192

Wspomnienia Tadeusza Prejznera to książka urokliwa, w której Autor opisuje  dzieje muzycznej rodziny Prejznerów,  związane z małym miasteczkiem na Podlasiu. Indywidualnie widziany  wycinek  historii  przedwojennego  Radzynia  Podlaskiego  łączy się  w książce z biografią kompozytora i członków jego rodziny.  Czytelnik znajdzie tu tęsknotę Autora  za  ciepłym dzieciństwem,  przeszłością, a także  opis rozrywkowego  życia muzycznego Warszawy pierwszych lat powojennych  i  lat  60. XXw.

Tadeusz  Prejzner (1925 -2010) urodził się  w Radzyniu Podlaskim, mieście Karola Lipińskiego, Zenona Przesmyckiego (Miriama) i wielu innych wybitnych osób. Był pianistą, kompozytorem, aranżerem, a także publicystą i pedagogiem.  W 1965 r.  na Krajowym Festiwalu  Polskiej Piosenki w Opolu otrzymał I nagrodę za piosenkę  Światowe życie do tekstu W. Młynarskiego.Odtąd piosenki dla dzieci i młodzieży zajmują ważne miejsce w twórczości kompozytora,  a twórca  gromadził coraz liczniejsze nagrody i wyróżnienia  . W 1980 roku otrzymał Nagrodę Zespołową Prezesa Rady Ministrów za utwory dla dzieci i młodzieży. Jako pianista już w czasie studiów grał w duecie z Marianem Radzikiem oraz w zespole Tysiąc Taktów Muzyki.  W Warszawie, w latach 50. komponował m.in. dla kabaretów – Szpak, Dudek, klubu Stodoła i STS. Wiele przebojów, nie tylko własnych nagrywał dla Polskiego Radia. Jest autorem ponad 300 piosenek.

Wybrane kompozycje:
Piosenki: “Do jaskółki” – do słów W. Młynarskiego, “Blaszany charleston” - do słów A. Bianusza, “Jacy śmieszni zakochani” – do słów Z. Kaszkura, “Spacer brzegiem morza” – do słów J. Millera, “Światowe życie” – do słów W. Młynarskiego,  “Zginęła mi dziewczyna” – do słów J. Korczakowskiego; Wariacje na kwartet smyczkowy (1958); 2 Pieśni na głos i fortepian do słów K. I. Gałczyńskiego (1959); 4 Preludia na orkiestrę kameralną (1962), Trio na róg, trąbkę i puzon (1966); Kwintet  na instrumenty  dęte blaszane (1966);  Concertino na fortepian i orkiestrę (1961), 3 Wiersze  na mezzosopran, głos recytujący i zespół kameralny  do słów K.I. Gałczyńskiego (1968); I Symfonia (1969);  II Symfonia  „Warszawska” (1972), Dwa światy – na dwa kwartety smyczkowe (1978); Cykl pieśni na głos z fortepianem do tekstów W. Bacewicz (1980); piosenki dla znanych wykonawców, np. Irena Santor,  Kalina Jędrusik, Maria Koterbska;  utwory chóralne, piosenki dla dzieci,  muzyka jazzowa, teatralna i filmowa.   

Zobacz recenzje:
Recenzja 1 »


5. “Inspiracje folklorem w kulturze i edukacji” – praca zbiorowa pod redakcją:  S. Kawalli, E. Lewandowskiej-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicza

Cena 35 zł, Wydanie 2014 r., s. 144

W  2014 roku  obchodziliśmy w Polsce Rok Oskara Kolberga, największego folklorysty XIX- wiecznej Europy, wielkiego miłośnika Polaków i polskich tradycji. Ten kompozytor i etnograf poświęcił życie, zbierając i zapisując przebogaty folklor polskiego ludu.
Jego wiekopomne dzieło: ”Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce” stanowi niewyczerpane źródło dla kompozytorów, etnografów, nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w zespołach folklorystycznych oraz dla słuchaczy i miłośników polskiej tradycji i kultury.

Publikacja: „Inspiracje folklorem w kulturze i edukacji” powstała z inicjatywy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie dla uczczenia dwusetnej rocznicy urodzin Oskara Kolberga. Zawiera kilkanaście interesujących artykułów - rozważań na temat obecności folkloru, między innymi muzyki, w różnych formach sztuki i edukacji. Autorami są m.in. prof. Szymon Kawalla, dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk, prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, prof. Andrzej Stadnicki, prof. Romuald Twardowski i in.


 

6. Ewa Lewandowska – Tarasiuk -  “Każdy w sobie cień pięknego nosi

Cena 39 zł, wydanie 2013 r., s. 332

Pisarstwo dr Ewy Lewandowskiej – Tarasiuk to oryginalne zjawisko w naszym piśmiennictwie. Ogromna skala zainteresowań Autorki sprawia, iż zebrane w postaci książki felietony to prawdziwy „ogród sztuki”: mamy tu do czynienia z muzyką, malarstwem, poezją i socjologią kultury. Rozważania o związkach muzyki z medycyną, architekturą, literaturą i matematyką zaskakują trafnością sądów i przenikliwością spojrzenia Autorki. Swoje felietony wzbogaca ona często o informacje o życiu umysłowym i kulturalnym angielskiej Polonii.Publikowane w ciągu ostatnich trzech lat w londyńskim „Dzienniku Polskim”, na pewno spotkają się z zainteresowaniem i uznaniem w szerokich kręgach również naszych czytelników.

Profesor Romuald Twardowski


7. “Terapia słowem” – praca zbiorowa pod redakcją Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk, Jakuba Z. Lichańskiego, Bibiany Mossakowskiej

Cena 44 zł, Wydanie 2016 r., s. 340

Terapia słowem może przywracać poczucie wewnętrznej harmonii duchowej, wydobywać ludzkie istnienie z zapaści duchowej, jak i uskrzydlać człowieka. (…)
Terapeutyczna diagnostyka powinna demaskować zagrożenia złem i próbować im przeciwdziałać. SŁOWO, może przybierać diaboliczne znaczenia i kształty i emanować ich siłą na INNYCH, może też przekazywać dobro, empatycznie się nim dzielić z INNYM, rozpromieniać i obdarowywać anielskością, podążającą za darem, którym jest życie...

SŁOWO WSTĘPNE (fragment)
Na początku było SŁOWO... Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało… [1] To Ono – SŁOWO od zarania stanowiło siłę sprawczą tego, co działo się wokół nas i w nas samych. Tak jest i dziś, bowiem moc SŁOWA jest nieśmiertelna. SŁOWEM można uskrzydlić człowieka, natchnąć go pasją działania, można też odebrać mu wiarę, poniżyć i zepchnąć na dno, zniszczyć to, co stworzył. Powiedział poeta: „Bóg wyrzekł SŁOWO stań się, Bóg i zgiń wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze” [2] Stwierdził przeto, iż siła Sprawcy przekazana w SŁOWIE, odmienić może porządek tego świata. Nieobojętne jest, kto staje się kreatorem aktu tworzenia przez SŁOWO, jaką mocą potrafi je natchnąć, jakiej sprawie będzie ono służyć...Nieczęsto w chaosie codziennej egzystencji zastanawiamy się nad tym, czym jest dzisiaj dla nas SŁOWO, istniejące też w coraz bardziej wyrafinowanych formach i kształtach nowej cywilizacji. (…)


[1] Ewangelia wg św. Jana
[2] A. Mickiewicz Reduta Ordona


Alicja Twardowska - W partyturze życia

8. Alicja Twardowska -  “W partyturze życia

Cena 35 zł, Wydanie 2017 r., s. 120

Przeczytaj wywiad z Alicją Twardowską >>

Opinie o książce:

“Z zaciekawieniem czytuje się biografie. Lubimy bowiem podglądać cudze życie przez dziurkę od klucza. Taką właśnie autobiograficzną  opowieścią  jest książka Alicji Twardowskiej W partyturze życia. Napisana piękną polszczyzną zawiera wiele głębokich przemyśleń: „Dla mnie życie to odkrywanie cudu chwili”. A w innym miejscu: „Odkryłam nową formę modlitwy – zachwyt”.

Z tej książki przebija miłość do ludzi, przyrody i artystyczna dusza Autorki. A także nieprawdopodobna pogoda ducha. Nie mówiąc już o przeżywaniu i wielkiej miłości do muzyki.

Książkę tę należy przeczytać chociażby dlatego, by samemu podnieść się na duchu."

dr Wacław Panek

 

“Pani Alicjo,

Jestem Pod ogromnym wrażeniem Pani książki. Wspomnienia Pani bardzo wciagają. Jest to pisarstwo niezwykle odważne i osobiste, prawie intymne.  " Jestem po cichu szczęśliwa"- to jest przepiękne. Teraz wydaje mi sie, że Ja z Panią jestem cały czas, spaceruję obok i wszystko widzę przez podwójne oczy. Dziękuję za książkę, ale również  dziękuję za Wielki dar, Pani myśli, Pani słowa. Że Pani jest i czuwa w jakiś magiczny sposób nad tym światem.

Całuję i bardzo serdecznie gratuluję!”

Grażyna Maxwell  Londyn

 

“Trudno się nie wzruszyć czytając książkę pisaną sercem. To nie są wspomnienia i refleksje podsumowujące życie a tylko  zatrzymanie w kadrze pewnego jego etapu. Życie toczy się nadal i wiele jeszcze doznań przed Autorką i planów możliwych do zrealizowania. To zwrócenie uwagi czytelnikowi ile można  czerpać  sił i radości z otaczającego nas świata, z  miłości do muzyki  i do ludzi.  Pokazanie jak trudną jest  droga, by  móc realizować siebie i wspinać się ku spełnieniu swoich marzeń. A łatwe to wcale nie było. Spotykani w tej drodze ludzie mogli jedynie nieco  ją ułatwić, służyć jako drogowskaz,  ale wszystko to kim teraz jest Autorka zawdzięcza wyłącznie sobie. 

Dobre dzieciństwo tak serdecznie wspominane, wyjście z małego miasteczka wymagające odwagi i determinacji, przeskoczenie barier środowiskowych można uznać za bohaterstwo. Wszelkie późniejsze sukcesy i osiągnięcia to  następstwa tego pierwszego kroku a  ich prapoczątek to muzyka.

Wzruszające są wspomnienia pierwszych lat dzieciństwa i pamięć o nich bez cienia wyższości nad otaczającymi ją w tym czasie ludźmi. I zachwyt nad przyrodą, dostrzeganie jej zbawiennych wpływów na człowieka.

A życie… trudne jest z pewnością towarzyszenie mężowi pochłoniętemu całkowicie swoją twórczością.   To dla  kobiety duże wyzwanie.  Nie ma w tych wspomnieniach cienia goryczy czy żalu. Jakby przyjęcie tych zmagań  jak swojej misji życiowej. A równocześnie rozwijanie swoich talentów, planów i osiąganie w tym sukcesów. Wszystko to jest godne najwyższego podziwu, bo to zbyt wiele na barkach kobiety, żony i matki. Nie ma tu gorzkich słów o łzach, które podejrzewam nie raz się zdarzały, nie ma skarg na osamotnienie w problemach życia codziennego i pewnie nie razgodzenie się z niesprawiedliwymi osądami.

Co daje człowiekowi tyle sił? W przypadku Autorki odczytuję w tym siłę głębokiej wiary pojmowanej jako umiłowanie  dobra, miłości do ludzi, przyrody i muzyki. 

Jednej rzeczy w tej książce mi zabrakło., choć rozumiem zamierzenia Autorki.  W życiu  zdarza się wiele sytuacji niespodziewanych, czasem wręcz humorystycznych i okraszenie tej książki  paroma anegdotami  dodałoby  odrobinę serdecznego uśmiechu. Znam osobiście Autorkę i jej urokliwe poczucie humor, którego mi trochę w tych wspomnieniach zabrakło.

Równocześnie miło mi było przeczytać fragment o moich Rodzicach, którzy dobrze się zapisali w pamięci Autorki. Tak rzadko pamięta się o tych co odeszli i  co dobrego pozostawili po sobie.

Mogę więc tylko podziękować Autorce za możliwość wejścia w Jej intymny świat i wspierania się jej  przemyśleniami w swoim życiu.”

Violetta Siczek - Szorc


9. Grażyna Wasiak-Maxwell -  “Dokąd Którędy Po Co?

Cena 39 zł, Wydanie 2018 r., s. 168

Powiastki filozoficzne Grażyny Maxwell, to zarówno satyra społeczno-obyczajowa, jak i demaskacja różnorodnych postaw ludzkich, odsłanianie antynomii ludzkiej natury w kontekście religijnym, aksjologicznym, w potoczności i codzienności spełniających się scenariuszy dramaturgii ludzkiego istnienia. I tak, jak w oświeceniowej tradycji tego gatunku, elementy mnogości fabuł dotyczące ludzkich losów traktowane z poczuciem dystansu i humoru, zawierają głębokie sensy egzystencjalne.

To niezwykle ciekawa proza wspomnianego gatunku, proza łącząca autentyzm człowieczej duchowości, opisywanej w bogactwie jej różnorodnych projekcji z szaleństwem i nieposkromioną wyobraźnią, to antynomie grzechu, niewinności i ludzkiej pokory, uwikłane w tajemnice istnienia. Jest w niej patos i skromność, dobro i zło, miłosierdzie i brutalność… jest poszukiwanie i odkrywanie siebie, a także i to, w czym człowiek zatraciwszy się nierzadko, uczy się powracać z bezdroży.

Ewa Lewandowska-Tarasiuk